subscribe: Posts | Comments

DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA GITANA MAŚKARTHEMUTNO DIVES E RROMANE ĆHIBǍQO

Comentarios desactivados en DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA GITANA MAŚKARTHEMUTNO DIVES E RROMANE ĆHIBǍQO

El 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lengua Gitana. Este día tendrá lugar un acto de homenaje a la cultura gitana en general y a la lengua romaní en particular.
La Xarxa “Rromane Lavença”, compuesta por diferentes personas y asociaciones que trabajan por la promoción de la cultura gitana en Barcelona, dará un reconocimiento público a diferentes personas y/o instituciones que se han destacado en la defensa y difusión de este idioma tan desconocido como tremendamente interesante hablado por más de veinte millones de personas en todos los continentes.

El acto tendrá lugar en La Casa del Mar, sita en la Calle Albareda, 1-13, el mismo día en el que se conmemora a nivel internacional el Día Internacional de la Lengua Gitana Maśkarthemutno Dives e Rromane Ćhibǎqo , conmemoración que viene llevándose a cabo desde el año 2009 en diferentes países del mundo. También tendrá lugar la apertura del curso de lengua gitana que se impartirá en La Casa del Mar y que está financiado por el Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya.

organitza

Declaració del «Dia Internacional de la Llengua Romaní»

Participants, lingüistes, mestres, periodistes, líders d’organitzacions gitanes provinents de 15 països, es van reunir a Zagreb, per a
la conferència de l’idioma, i del 3 al 5 de novembre van prendre la decisió: Que el 5 de novembre ha de ser el «Dia internacional de la Llengua Romaní» (Aquesta decisió va ser presa per propi desig dels mateixos gitanos). Ells volien que la llengua romaní fora totalment reconeguda com una llengua europea més entre les altres llengües d’Europa. Tant com assenyala la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la llengua romaní havia de ser acceptada tant en les administracions de l’Estat com a les altres institucions estatals. També volien que els Estats finançaran la promoció de la llengua romaní, així com totes aquelles accions que això comporta. Que les institucions d’Europa fessin un exhaustiu seguiment i control sobre les accions que realitzen els estats implicats tant en la llengua com a la cultura gitana.
I que el 5 de novembre – Dia Internacional de la Llengua Romaní – fora reconegut i celebrat a tots els països. Per als anys vinents volem que la Unió Europea reconegui el Rromano com un idioma més d’Europa. Per això és necessària tota lanostra implicació, la implicació del poble gitano.

Programació

16:30h. – Alocució del Poema Dikimata de Joan Maragall en Rromanes.
a càrrec de Mercedes Gómez

16:45h. – Presentació de l’acte per les entitats organitzadores.

17:00h. – Declaració del Día Internacional a càrrec de Juan de Dios Ramirez Heredia

17:20h. – Xerrada taller de Rromano. de la llengua Rromaní. Impartida per Carlos Muñoz
(Professor de Rromano)

17:30h. – Entrega de premis Rromane Lavença.

17:50h. – Interpretació de l’himne Gitano.

Para más información:
e-mail rromanelavensa@gmail.com
teléfono 678 21 40 11

Comments are closed.