subscribe: Posts | Comments

Aprenentages des de l’experiència: pràctiques d’ inclusió des de la diversitat del Poble Gitano

Comentarios desactivados en Aprenentages des de l’experiència: pràctiques d’ inclusió des de la diversitat del Poble Gitano

jornadesexperiencies

Foto: Jesus Salinas

7 de maig de 2008 / Horari: 16’00-19’30 hores

Les persones i les entitats que signem l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva volem treballar per avançar cap a una ciutat més inclusiva i solidària; una ciutat que promogui els valors de la igualtat, el coneixement de la diversitat, l’autonomia personal i els vincles de convivència. Una ciutat que desenvolupi polítiques públiques per afavorir processos d’inclusió social, i que aposti per la implicació activa de la ciutadania per mitjà de l’articulació de xarxes socials comunitàries.

La realitat social del segle XXI ens situa en un nou context de complexitat i dinamisme; un context que exigeix treballar amb intensitat per la cohesió social i la convivència en la diversitat, i actuar contra tota mena de desigualtats i de dinàmiques i situacions d’exclusió, pobresa i marginació. Pretenem així, una Barcelona amb l’actuació de xarxes per a la inclusió, com a factors imprescindibles de cohesió i solidaritat, essent un pas
endavant qualitatiu la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el teixit associatiu.

En aquest marc, les jornades Aprenentages des de l’experiència: pràctiques d’ inclusió des de la diversitat del Poble Gitano, organitzades per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Secretariat Gitano, volen articular un espai de diàleg, concertació i acció cooperativa, posant en pràctica el compromís per a la inclusió de la comunitat gitana a la nostra ciutat. I ens comprometen a treballar des de la proximitat i sobre la base d’uns objectius compartits.

Objectius:
Compartir i intercanviar coneixements i reflexions a l’entorn d’iniciatives, experiències i accions relacionades amb els objectius de l’Acord Ciutadà.
Facilitar dinàmiques d’interrelació que millorin l’intercanvi i l’aprenentatge mutu a partir d’experiències dutes a terme per a la inclusió del Poble Gitano.
Donar el suport i l’impuls adient per a generar espais de diàleg i interrelació, fomentant alhora la coordinació i la participació en xarxes.
Desplegar i donar a conèixer una marc d’accions orientades a la plena inclusió social del Poble Gitano, al reconeixement dels elements configuradors de la seva identitat, al diàleg i la mediació intercultural, i a l’enfortiment dels espais de participació.

PROGRAMA

16’00- 16’15: RECEPCIÓ I ENTREGA DE MATERIAL
16’15-17’00: BENVINGUDA.
Ricard Gomà. Ajuntament de Barcelona

PUNTS DE PARTIDA, METODOLOGIA I CONTINGUTS DES DE L’EXPERIÈNCIA
Carme Méndez i Soledad Soto. Fundació Secretariat Gitano

17’00-19’00: PRÀCTIQUES INCLUSIVES
Associació SURT. Paqui Perona i Esther Galiano
www.surt.org

Sere Rom. Cèlia Sánchez, Tatiana Font i UAB
Fundació Secretariat Gitano. Gitanos procedents de l’Europa de l’est.
Soledad Soto i Lluís Vila www.gitanos.org

Pausa Cafè

Fundació Pere Closa. Promotors/es escolars. Miguel Ángel Franconetti i Pere García
Veus Gitanes. Projecte de Ràdio. Juani Fernández i Marta Cruells www.vocesgitanas.net
Moderació: Pilar Solanes

19’00: VIDEO

CLAUSURA

Comments are closed.