subscribe: Posts | Comments

Inserció laboral dels joves de la comunitat gitana: formació i mercat de treball

Comentarios desactivados en Inserció laboral dels joves de la comunitat gitana: formació i mercat de treball

L’objectiu d’aquesta jornada és l’intercanvi de coneixements i d’experiències entre professionals que intervenen en els diversos àmbits que afecten els joves gitanos i altres joves en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la seva inserció sociolaboral.

Presentarem experiències concretes i debatrem sobre la possibilitat d’incidir en la millora de l’ocupabilitat d’aquests joves incidint especialment en la necessitat de formació com a element clau per a la seva inserció laboral.

Intentarem, entre tots, trobar respostes des de la vinculació existent entre la inserció social i la inserció laboral, així com entre la transició escola – treball i l’orientació – motivació laboral dels joves i explorarem la possibilitat de coordinació entre els diferents agents que intervenim en aquest àmbit.

C-Digit
La Diputació de Barcelona manté des de l’any 2001 un Conveni específic de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano (FSG) pel desenvolupament d’accions dirigides a la població gitana de lluita contra la discriminació en el mercat de treball».
L’objecte del conveni és l’impuls de la incorporació de la comunitat gitana en el mercat de treball i l’ocupació, per tal de facilitar la seva inserció sociolaboral, aplicant una
metodologia específica elaborada per la FSG: Acceder .

PROGRAMA
9.00 h Presentació institucional. Carme Méndez i Mercè Munnè
9.30 h Exclusió social i formació. Francesc Carbonell
11.00 h Pausa – Cafè
11.30 h La situació educativa dels gitanos a l’Estat Espanyol: Jesús Salinas
12.30 h Transició Escola-Treball i col·lectius de risc: Ismael Palacín
16.00 h Taula rodona: Experiències d’Inserció amb joves gitanos i amb col·lectius en risc d’exclusió amb: Cristina Pardo, Lluís Mas, Marta Colomer, Paqui Perona, Pilar Vinué, Susanna Pallarola, Xavi Gómez

Destinataris/ies
Responsables, tècnics i tècniques locals i professionals que intervenen amb joves gitanos i gitanes i altres joves.

Inscripció: http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=48

Organitza:

* Diputació de Barcelona – Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
* Fundación Secretariado Gitano

Data: 29 de març de 2007
Hora: de 9 a 17.30 h
Lloc: Escola Industrial. Edifici del Vagó
Urgell, 187
Barcelona
Telèfon: 934 022 976
Fax: 934 022 785
a/e: gonzalezvi@diba.cat
Període d’inscripció: del 03/03/2007 al 27/03/2007
Places: 120
Organitza: Servei de Dinamització del Mercat de Treball Local

Comments are closed.