subscribe: Posts | Comments

5 de novembre Dia Internacional de la Llengua Romaní!

Comentarios desactivados en 5 de novembre Dia Internacional de la Llengua Romaní!

Des de Veus Gitanes us convidem a celebrar el dia 5 de novembre i participar de l’acte que tindrà lloc al Pati Llimona de 17.30 a 19h.

ROMANIprogramaDIn-A4

Declaració del “Dia Internacional de la Llengua Romaní”
Participants, lingüistes, mestres, periodistes i líders d’organitzacions gitanes provinents de 15 països, es vàren reunir a la ciutat de Zagreb, amb motiu de la Conferència de l’Idioma, celebrada del 3 al 5 de novembre de 2012, van prendre la següent decisió:

1.- Que el 5 de novembre ha de ser el “Dia internacional de la Llengua Romaní”, decisió presa per desig propi dels mateixos gitanos i gitanes.
A Europa hi viuen més de 15 milions de persones gitanes i la seva situació és molt complica- da. Observem que augmenten tant el nazisme com el nacionalisme radicalitzat, els quals s’oposen a la nostra cultura i a la nostra llengua.
És per això que, nosaltres, tenim la nostra pròpia llengua, la qual és important per a nosal- tres, doncs reforça la nostra identitat i no s’ha d’oblidar entre els mateixos gitanos així com entre altres persones.

Nosaltres volem que:
2.- La llengua Romaní sigui oficialment reconeguda com una llengua europea més entre la resta de llengües d’Europa.
3.- Tal i com assenyala la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la Llengua Romaní ha de ser acceptada tant a les administracions de l’Estat com a d’altres institucions estatals.
4.- Els Estats han de finançar la promoció de la Llengua Romaní, així com totes les accions que això comporta.
5.- Les institucions d’Europa han de fer un seguiment exhaustiu i control sobre les accions que realitzin els estats implicats tant en la llengua com en la cultura Romaní.
6.- Volem que el 5 de novembre – el Dia Internacional de la Llengua Romaní, sigui reconegut i celebrat a tots el països.

Comments are closed.